Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η ισχύς εν τη ενώσει.

Αλέξανδρος Γεωργίου
Τεχνικός Διευθυντής

Ξανθή Τσούκα
Υπεύθυνη Επικοινωνίας

SPECIAL THANKS

Ειδικά ευχαριστούμε