Προεκτείνει κανείς τα όριά του, μόνο όταν τα ξεπερνάει. -Scott Peck